Kontingent

Betaling for klubtilbud

Betalingen er fordelt på 11 måneder – juli måned er betalingsfri.

Pr. 1/1-19 er prisen 390 kr. om måneden

NB! Der opkræves ikke kontingent i de kommunale ungdomsklubber, hvor målgruppen er 7. klasse til og med 18 år.

Friplads:
Ved optagelse af et barn i kommunens pasningsordning kan der søges om hel eller delvis friplads, hvis forældres samlede aktuelle indtægter er mindre end 485.500 kr. Er du enlig forsørger, hæves beløbsgrænsen med 54.684 kr. Yderligere oplysninger og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse i Borgerservice, familieteamet.

Betaling:
Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri. Seneste rettidige betaling er den 10. i betalingsmåneden.
Der udsendes girokort fra kommunen ca. den 25. i måneden forud for betalingsmåneden. Det anbefales at betale via pengeinstitutternes betalingssystemer (PBS).

Indbetaling – for sent:
Hvis sidste rettidige betalingsdato overskrides, påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned. Indgår betalingen senere end den 20. i betalingsmåneden, fremsendes der rykkerskrivelse, og kommunen påligner et rykkergebyr, der pt. udgør 250 kr.
Ved manglende betaling vil restancen blive sendt til Skattecenter Skive, Jægervej 2, 7800 Skive, der vil inddrive den skyldige restance.

Sidst opdateret: 29.05.2019