Ind & Udmeldelse

Nye børn i klubben:

Dit barn har mulighed for at bruge klubben fra uge 32 -  det år, hvor barnet starter i 4. klasse.

Indmeldelse sker fra d. 1 i hver måned. Indmeldelse skal ske via Nemplads - Se forsiden.

Du skal stadig huske at udfylde barnets stamkort til klubben. Dette stamkort får du ved at kontakte klubben pr. mail eller komme forbi klubben.

Udmeldelse af klubben skal ske med en måneds varsel inden månedens udgang, dette skal ligeledes ske via Nemplads.

Sidst opdateret: 10.01.2017